Doe mee en kies ook voor duurzame zonne-energie op uw dak! 

Van stap tot stap ontzorgen wij uw school van A tot Z! 

Doe mee!

Ook uw school verduurzamen?

Met de aanpak van Scholen kiezen voor zon kunnen we in vier stappen uw school verder verduurzamen. Dit is altijd maatwerk, want iedere school is weer anders en heeft ook andere wensen en prioriteiten.

Stap1: Haalbaarheid

Op basis van het energieverbruik en het beschikbare dakoppervlak van de school maken we een gedegen haalbaarheidsanalyse. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met energiebesparingsopties en de mogelijkheden voor subsidies (SDE+)

Stap 2: Inkoop

In overleg kiezen we voor het juiste inkoopproces: van meervoudige onderhandse aanbesteding tot Europese aanbestedingsprocedure. We maken gebruik van een actueel en bewezen programma van eisen, inclusief ontzorging en onafhankelijke monitoring. Nadat door de leverancier alle opleverdocumenten en controles zijn aangeleverd en uitgevoerd, wordt conform de huidige richtlijnen het zonnestroomsystee...

Stap 3: Realisatie

In samenwerking met de school en de geselecteerde leverancier leggen we in de Project Start Up bijeenkomst de basis voor succesvolle realisatie door het maken van heldere afpraken die we in een eenduidige overeenkomst vastleggen, waarna we vervolgens de realisatie van het zonnestroomsysteem begeleiden

Stap 4: Educatie

En uiteraard is de realisatie van een zonnestroomsysteem een perfect moment om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het lespakket. Leerling, personeel en ouders kunnen worden betrokken bij de realisatie en het resultaat.

Van stap tot stap ontzorgen wij uw school van A tot Z! 

Haalbaarheid

Op basis van het energieverbruik en het beschikbare dakoppervlak van de school maken we een gedegen haalbaarheidsanalyse. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met energiebesparingsopties en de mogelijkheden voor subsidies (SDE+)

Stap 1

 

Stap 2

Inkoop

In overleg kiezen we voor het juiste inkoopproces: van meervoudige onderhandse aanbesteding tot Europese aanbestedingsprocedure. We maken gebruik van een actueel en bewezen programma van eisen, inclusief ontzorging en onafhankelijke monitoring.

 

Realisatie

In samenwerking met de school en de geselecteerde leverancier leggen we in de Project Start Up bijeenkomst de basis voor succesvolle realisatie door het maken van heldere afpraken die we in een eenduidige overeenkomst vastleggen, waarna we vervolgens de realisatie van het zonnestroomsysteem begeleiden.

Stap 3 

Stap 4

Oplevering

Nadat door de leverancier alle opleverdocumenten en controles zijn aangeleverd en uitgevoerd, wordt conform de huidige richtlijnen het zonnestroomsysteem gecontroleerd en, na goedkeuring, opgeleverd.