Informatie voor een duurzaam schoolgebouw

Green Deal Scholen bundelt informatie

Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op de website van de Green Deal Scholen te vinden zijn. Om alle beschikbare informatie te kunnen delen worden meerdere informatiebladen opgesteld.

Informatieblad 1: Leeswijzer Duurzame kwaliteitseisen
Het eerste informatieblad helpt schoolbesturen en gemeenten eenvoudig op weg met de keuze voor een hulpmiddel om bestaande schoolgebouwen te verduurzamen. Lees meer..

Informatieblad 2: 80 inspirerende praktijkverhalen
Dit informatieblad helpt schoolbesturen en schoolleiders mogelijke verduurzamingsmaatregelen in beeld te krijgen die passen bij de eigen situatie. Dit door te laten zien hoe collega-schoolbesturen het hebben aangepakt. Lees meer.. 

Informatieblad 3: Verduurzamen door anders contracteren
Informatieblad 3 brengt de motieven en voorwaarden van anders contracteren in beeld. Het informatieblad geeft antwoord op veel gestelde vragen als; Waarom zou ik anders gaan contracteren en wat is er anders aan? Is mijn organisatie al ingericht om anders te gaan contracteren en hoe kan daarvoor draagvlak ontstaan? Lees meer.. 

Informatieblad 4: Inzicht in geslaagde businesscases (komt binnenkort online)
Een goede business case geeft antwoord op de vraag waarom het project zinvol is om uit te voeren. Het vormt daarmee een onderbouwing voor een investeringsbeslissing. Maar hoe stel je nu als schoolbestuur een business case op? Daarover gaat dit 4e, spoedig te verschijnen, informatieblad. 

Naar het overzicht