Van idee naar realisatie

Na de selectie van de juiste leverancier/installateur is het van belang om de nadere detaillering van het zonnestroomsysteem uit te werken. Wat is de toestand van de dakbedekking, wat zijn de plannen voor renovatie en/of verbouwing en wat is de draagkracht van de dakconstructie? En waar willen we de omvormers plaatsen? Dat zijn allemaal belangrijke aspecten om goed in beeld te brengen.

In samenwerking met de school en de geselecteerde leverancier leggen we in de Project Start Up bijeenkomst de basis voor succesvolle realisatie door het maken van heldere afspraken die we in een eenduidige overeenkomst vastleggen, waarna we vervolgens de realisatie van het zonnestroomsysteem begeleiden.

Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen is een goed functionerend zonnestroomsysteem waarmee de school 25 jaar lang (een deel van) haar energie duurzaam kan opwekken. Door de ontzorgingsgarantie wordt er voor gezorgd dat de school weinig omkijken heeft naar het systeem maar er wel van uit kan gaan dat het systeem optimaal functioneert.

Nadat door de leverancier alle opleverdocumenten en controles zijn aangeleverd en uitgevoerd, wordt conform de huidige richtlijnen het zonnestroomsysteem gecontroleerd en, na goedkeuring, opgeleverd. Eventuele restpunten worden in overleg met de school en de leverancier ingepland en opgelost.

We ontzorgen de school hierbij van A tot Z!