Hoe vindt ik de meest geschikte partners

Er zijn veel partijen in Nederland die voor scholen zonnestroominstallaties kunnen leveren en installeren. Hoe maak je hier als school de juiste keuze uit? Welke aspecten zijn voor de school belangrijk: geld, service, educatie, duurzaamheid of lokale betrokkenheid? Of misschien wel alle aspecten.

In overleg met u kiezen we voor het juiste inkoopproces: van meervoudig onderhandse aanbesteding tot Europese aanbestedingsprocedure. We maken gebruik van een bewezen en actueel programma van eisen, inclusief ontzorging en onafhankelijke monitoring.

Samen met u brengen we de juiste gunningcriteria in beeld: wat is voor de school belangrijk. Zo maken we de juiste keuze.