Nieuws

Beslisboom Verduurzaming Scholen

Geschreven op

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Lees meer »

Informatie voor een duurzaam schoolgebouw

Geschreven op

Green Deal Scholen bundelt informatie Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op de website van de Green Deal Scholen te vinden zijn. Om alle beschikbare informatie te kunnen delen worden meerdere informatiebladen opgesteld. Informatieblad 1: Lees meer »

Budget ISDE-regeling verhoogd

Geschreven op

Budget ISDE-regeling verhoogd tot 100 miljoen euro, ook overheden kunnen subsidie zonneboiler aanvragen Het budget voor de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt voor het kalenderjaar 2018 door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verhoogd naar 100 miljoen euro. De regeling wordt bovendien verbreedt naar gemeenten en provincies. Lees meer »

SDE+ subsidie voor 2018

Geschreven op

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw € 6 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. De minister is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. In juni 2018 neemt hij hierover een definitief besluit. De invulling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2018 is op 6 december 2017 aangekondigd in de brief aan de Tweede Ka... Lees meer »

Zonnepanelen blijven rendabel

Geschreven op

Minister Wiebes: zonnepanelen blijven rendabel, duidelijkheid over terugleversubsidie voor zomer 2018 Na Kamervragen heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer toegezegd voor de zomervakantie van 2018 met details over de vervanger van de salderingsregeling te komen. Nu in het regeerakkoord het kabinet de ambitie geformuleerd heeft om al in 2020 een opvolger van... Lees meer »

Subsidie beschikbaar voor een duurzaam schoolgebouw

Geschreven op

Laatste 50 subsidies beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen doen er goed aan nú subsidie aan te vragen. Er zijn tot en met 29 december 2017 nog 50 subsidies beschikbaar. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van €3.500. Bij de aanvraag geldt: wi Lees meer »

Bouwstenen voor sociaal

Geschreven op

Op donderdag 30 november waren we met Scholen kiezen voor zon aanwezig bij de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor sociaal. Kernpunt van deze bijeenkomst is dat er nog veel moet gebeuren. Onze schoolgebouwen zijn dringend aan verduurzaming toe. Samenwerking tussen alle partijen (overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven) is nodig om er voor te zorgen dat we frisse, veilige,... Lees meer »

Oplevering Eckartcollege

Geschreven op

Op woensdag 29 november is het zonnestroomsysteem van het Eckartcollege in Eindhoven opgeleverd. Het Eckartcollege is de eerste school waarbij het zonnestroomsysteem (met circa 1.450 panelen) is opgeleverd. Lees meer »

Schooldag van de duurzaamheid Rheden

Geschreven op

Op 27 oktober 2017 hebben bijna 700 leerlingen op tien basisscholen in gemeente Rheden meegedaan aan de Schooldag van de duurzaamheid. Zij gingen aan de slag met allerlei leuke doe-activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De leerlingen hebben geproefd van biologische producten, speelden een bio-quiz met mensen van natuurwinkels De Tommelbos en Simply Delicious, installateur Copernico ging m... Lees meer »

Zonnestroomsystemen Rheden

Geschreven op

In opdracht van de gemeente Rheden stellen we voor een achttal scholen een haalbaarheidsonderzoek op voor de realisatie van een zonnestroomsysteem. Dit betreft zowel scholen uit het primair onderwijs (PCBO Rheden en Scholengemeenschap Veluwezoom) als ook het voortgezet onderwijs ('t Rhedens). Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels voor een drietal scholen in de najaarsronde 2017 S... Lees meer »