Zonnestroomsystemen Rheden

In opdracht van de gemeente Rheden stellen we voor een achttal scholen een haalbaarheidsonderzoek op voor de realisatie van een zonnestroomsysteem. Dit betreft zowel scholen uit het primair onderwijs (PCBO Rheden en Scholengemeenschap Veluwezoom) als ook het voortgezet onderwijs ('t Rhedens). Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels voor een drietal scholen in de najaarsronde 2017 SDE+ subsidie aangevraagd.

Naar het overzicht