Stap 4: Educatie

En uiteraard is de realisatie van een zonnestroomsysteem een perfect moment om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het lespakket. Leerling, personeel en ouders kunnen worden betrokken bij de realisatie en het resultaat.

Naar het overzicht