Stap 2: Inkoop

In overleg kiezen we voor het juiste inkoopproces: van meervoudige onderhandse aanbesteding tot Europese aanbestedingsprocedure. We maken gebruik van een actueel en bewezen programma van eisen, inclusief ontzorging en onafhankelijke monitoring. Nadat door de leverancier alle opleverdocumenten en controles zijn aangeleverd en uitgevoerd, wordt conform de huidige richtlijnen het zonnestroomsysteem gecontroleerd en, na goedkeuring, opgeleverd.

Naar het overzicht