Stap 3: Realisatie

In samenwerking met de school en de geselecteerde leverancier leggen we in de Project Start Up bijeenkomst de basis voor succesvolle realisatie door het maken van heldere afpraken die we in een eenduidige overeenkomst vastleggen, waarna we vervolgens de realisatie van het zonnestroomsysteem begeleiden

Naar het overzicht