Zonnepanelen op 50% van de schooldaken

Door Marieke Evers, beleidsmedewerker huisvesting bureau Ons Middelbaar Onderwijs 

Terwijl de zonnepanelen op de daken van het Theresialyceum in Tilburg en het Rythovius College in Eersel al sinds vorig jaar zonne-energie omzetten in elektriciteit, is er achter de schermen hard gewerkt aan het vervolg. De komende anderhalf jaar zullen zo’n 20.000 zonnepanelen op de helft van alle daken van de OMO-scholen komen te liggen. 

Als vereniging hebben we inmiddels expertise opgebouwd die we met elkaar delen in dit gezamenlijke inkooptraject. Bovendien hebben we door de gezamenlijke inkoop een goede prijs-kwaliteit verhouding kunnen realiseren. Uit de Europese aanbesteding zijn drie leveranciers van zonnepanelen gekomen, die per school een aanbieding mogen doen, inspelend op de specifieke wensen en eisen van de betreffende schoollocatie. Deze uitvraag is op dit moment in volle gang en wordt voor de herfstvakantie afgerond. Vervolgens zullen ook op al die schooldaken de zonnepanelen op het dak worden gemonteerd en aangesloten op het elektriciteitsnet.

Duurzaam 

We streven op deze manier naar verduurzaming van onze onderwijsgebouwen, naast uiteraard de toepassing van andere energiebesparende maatregelen. We maken bij deze investering in duurzame energie gebruik van de toegekende SDE+ subsidie van de overheid, die in 2016 in een voorjaars- en najaarsronde is toegekend. Als dit traject volledig is afgerond, zullen in totaal 33 schoolgebouwen voorzien zijn van zonnepanelen en subsidie ontvangen vanuit de beschikbare SDE gelden. De investering in de zonnepanelen verdient zich zo naar verwachting in tien jaar terug en op termijn komen de baten ten gunste van het onderwijs. 

Lespakket 

De zonnepanelen worden waar mogelijk zichtbaar opgesteld en betrokken in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld bij het Fioretti College in Veghel het geval zal zijn. In overleg met de betreffende leverancier wordt voor de school een lespakket samengesteld, waarbij een kleine set zonnepanelen, inclusief omvormers, wordt gebruikt om te laten zien hoe je zonne-energie opwekt op een veilige manier en hoe gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet.

Het Eckartcollege in Eindhoven is de eerstvolgende school waar de zonnepanelen worden opgeleverd. De school heeft tot doel om hun totale energieverbruik te dekken met de zonne-energie. Deze zomer heeft eerst de reeds geplande renovatie van het gehele dak plaatsgevonden, daarna zijn de panelen geplaatst.