Mark Meijer

Mark heeft als zonne-energiespecialist Energy Indeed opgericht om overheden, onderwijs en bedrijven te helpen bij het succesvol opstarten en realiseren van zonne-energieambities. Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, is daarbij altijd het uitgangspunt.

Naar het overzicht