Haalbaarheidsonderzoek op 8 scholen in Rheden

De gemeente Rheden wil een duurzame gemeente zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen in het klimaat- en energievraagstuk. Het college en de gemeenteraad hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn en om de CO2 footprint en CO2 productie van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Om deze ambitie te bereiken werken we veel samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners.

Bij in totaal zeven (7) basisscholen (Stichting Veluwezoom, PCBO Rheden en de Anne Frankschool) en één middelbare school ('t Rhedens) hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van zonnepanelen. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek hebben we in de najaarrondse van de SDE+-regeling 2017 subsidie aangevraagd voor drie scholen. Met de scholen en de gemeente Rheden kijken we verder naar de mogelijkheden om de zonnestroomsystemen te realiseren.